dissabte, 31 de desembre del 2011

Tancament

COED

Amb el títol de l'entrada el que vull dir és que és l'última entrada del blog, perquè per molt que aquesta assignatura finalitzi en aquest semestre la continuarem treballant al llarg de tota la nostra vida, ja sigui durant la carrera, fora de l'àmbit educatiu o quan estiguem transmetent els nostres coneixements als docents ja que sinó fos per una bona comunicació no seria possible el bon enteniment. 

Una de les entrades que m'agradaria destacar és la de " Qui ets, tu? ". Penso que aquesta entrada ha sigut important ja que és una de les primeres que vam fer relacionada amb una activitat a classe i a més a més, la primera que vam fer un cop realitzada la primera exposició de la universitat. 
Altre de les que també destacaria és la dels anuncis perquè analitzant-los m'he adonat que darrera d'una imatge, un vídeo, o unes simples paraules hi ha un context molt ampli que no sempre analitzem.
És difícil escollir les entrades perquè totes són molt interessants.GITIC


El mateix que a COED haig de dir amb el títol de l'entrada. El fet de que es tituli "Tancament" em vull referir a que és l'última entrada del blog, perquè per molt que aquesta assignatura finalitzi en aquest semestre al llarg de la nostra vida haurem d'estar connectats a la tecnologia ja que aquesta s'anirà desenvolupant a gran velocitat i haurem d'estar al dia.
D'entrades de gitic no en podria destacar una o dos en concret ja que hi ha moltes interessants.

MÒDUL

En general he de dir que ha sigut un mòdul molt amè, que he après molt ja que hi ha aspectes tant de COED com el fet de veure un context allà on ni em posava a pensar que el podria haver com a GITIC tants i tants programes, eines, aplicacions que he descobert i que són necessàries com per exemple totes les aplicacions de Google, el Prezi, el CmapTools, etc.Fins aquí el meu blog!!
BON  ANY 2012!!!!


UNESCO i ITSE

1. Normes UNESCO
En el document de la UNESCO es descriuen tres nivells d'aprofundiment que haurien d'adquirir els docents pel que fa a l'ús de la tecnologia:
 • Nocions bàsiques de tecnologia
  Els docents han de:
  - Conèixer el funcionament bàsic del 'maquinari' i del 'programari'.
  - Ser capaços d'utilitzar la tecnologia durant les activitats amb el conjunt de la classe, amb petits grups i amb alumnes sols.
  - Garantir un accés equitatiu a la utilització de la tecnologia.
  - Posseir les competències i coneixements tecnològics dels recursos web que calen per utilitzar la tecnologia, a fi d'adquirir coneixements complementaris sobre les disciplines i la pedagogia que contribueixin al seu propi perfeccionament professional.
 • Aprofundiment de coneixements
  Els docents han de:
  - Conèixer tota una sèrie d'aplicacions i instruments específics i han de ser capaços d'utilitzar-los amb flexibilitat en diferents situacions basades en problemes i projectes.
  - Ser capaços d'utilitzar xarxes de recursos per ajudar als estudiants a col·laborar, accedir a la informació i comunicar amb experts externs, a fi d'analitzar i resoldre els problemes que s'hagin escollit.
  - Saber utilitzar les TIC per crear i supervisar els plans de projectes dels estudiants de grups d'estudiants o d'estudiants sols. 
  - Ser capaços de crear contextos d'aprenentatge flexibles en les aules
  - Posseir competències i coneixements per crear projectes complexos i vetllar per la seva gestió, per col·laborar amb altres docents i per utilitzar xarxes amb vista a accedir a la informació, als seus col·legues i a experts externs, a fi d'abonar la seva pròpia formació professional.
 • Creació de coneixements
  Els docents han de:
  - Ser capaços de concebre comunitats del coneixement basades en les TIC, i també han de saber utilitzar aquestes tecnologies per fomentar les competències dels estudiants en matèria de creació de coneixements, així com el seu aprenentatge permanent i reflexiu.
  - Ser capaços de desenvolupar un paper de lideratge en la formació dels seus col·legues, així com en l'elaboració i aplicació d'una concepció de la seva escola com comunitat basada en la innovació i l'aprenentatge permanent, enriquits per les TIC.
  - Tenir la capacitat necessària i mostrar la inclinació adequada per experimentar, aprendre contínuament i utilitzar les TIC amb vista a crear comunitats professionals del coneixement.


2. Normes de la ISTE


La ISTE ha publicat dos documents que recullen respectivament les competències que haurien de tenir els docents i les dels estudiants:

 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents. Segons aquestes normes els docents haurien de ser competents en:
 • Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants
 • Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis
 • Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital
 • Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat
 • Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge
 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants
 • Creativitat i innovació
 • Comunicació i col·laboració
 • Investigació i fluïdesa en l'ús de la informació
 • Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions
 • Ciutadania digital
 • Funcionament de la tecnologia i conceptes

A continuació he afegit un prezi amb cada una de les diapositives tant de la UNESCO com de la ITSE:
Com parlar bé en públic

Com parlar bé en públic és un llibre de la Joana Rubio i en Frances Puigpelat i el que principalment pretén és donar-nos instruccions per saber parlar en públic, és a dir, parlar davant d’ una sèrie de persones tenint una bona capacitat de comunicació.

No només ens explica com ho hem de fer, sinó que ens especifica en cada cas concret com hem d’actuar segons en la situació que ens trobem.
Parlar bé davant d’un públic no només implica tenir una bona pronunciació, una bona entonació de veu o si parlem amb la velocitat adient. Quan parlem davant d’un públic, les persones, no només ens escolten sinó que també ens observen, això vol dir que hi ha coses molt importants a part de la veu, i del que volem dir. També parla de la importància que tenen cadascun dels factors que hi ha quan parlem en públic, és a dir, el públic, l’orador, l’ambient, etc.
En conclusió, aquest llibre es mostren tots els trucs per a superar el pànic de quedar-nos en blanc, per superar el nerviosisme,  els recursos per a preparar bé un discurs, per guanyar-se l’auditori, també algunes tècniques per poder fer un  discurs amb alguns suports, concretant quins són els més eficaços depenent del tema que es vagi a tractar, etc.
D’aquest llibre he après moltíssim ja que principalment és un llibre que ensenya les pautes bàsiques por poder expressar-nos davant de les persones.
El parlar en públic és una cosa que sempre li hem donat molta importància, perquè quan escrius es pot anar revisant periòdicament allò que vas redactant, quan llegeixes, tot i què en qualsevol moment et pots entrebancar, ràpidament pots retornar a la lectura i continuar sense problemes, però en canvi quan hem de parlar en públic ens posem molt nerviosos, tothom és fixa en nosaltres i parlem amb la finalitat de que tothom ens escolti. Les cames comencen a tremolar, a l’igual que la veu, per tant els nervis ens poden jugar una mala passada. Però per què li donem tanta importància si després mai practiquem? Sempre valorem més saber escriure, per exemple. Podem escriure molt bé, tenir molta expressió i no cometre cap falta, però a l’hora de fer una exposició, o de fer un discurs davant  de moltes persones automàticament ens col·lapsem i en la meva opinió es per la falta de pràctica. És molt difícil, s’ aprèn a parlar bé en públic practicant, si no es practica no arribarem a parlar mai amb seguretat i tranquil·litat, que són dos dels elements més importants.

divendres, 30 de desembre del 2011

Taxonomia de bloom

La idea central de la Taxonomia de bloom és què han de desitjar els educadors que els alumnes sàpiguen, és a dir, quins són els objectius educacionals. Tenen una estructura jeràrquica que va del més simple al més complex o elaborat, fins a arribar al de l'avaluació. Quan els educadors elaboren programes han de tenir en compte aquests nivells i, mitjançant les diferents activitats, anar avançant progressivament de nivell fins a arribar als més alts.


Segons Benjamin Bloom, que és el creador de la Taxonomia de Bloom, aquest procés encaixava en uns dominis psicològics, més centrats en cognitius. A continuació he afegit una taula amb els continguts detallats del que és la Taxonomia de Bloom.PealtreesPearltrees és una eina que es troba a la xarxa on podem organitzar de manera esquemàtica totes aquelles webs necessàries organitzades de la manera que nosaltres vulguem. La manera que te el Pealtrees en organitzar aquests enllaços es mitjançant perles, d'aquí el nom de l'aplicació (arbre de perles). Cada perla conté un enllaç cap a un espai web o cap a un altre arbre. Els pearltrees són públic, accessibles per qualsevol usuari a traves d'una URL.


Utilització

És molt fàcil d'utilitzar. Per començar ens hem de registrar, un cop registrats ens sortirà la pàgina principal del pearltrees anomenada àrea de treball.
Abaix de tot tenim les eines necessàries per començar a construir el nostre arbre de perles.1- Creació de noves perles
2- Creació de nous arbres
3- Connexió entre pearltrees i Twitter i/o Facebook
4- Compartir i convidar a altres usuaris a col·laborar en construir el pealtrees
5- Permet visualitzar un conjunt de perles que contenen els enllaços que hem publicat a través de Twitter i/o Facebook.

A continuació he afegit un tutorial per facilitar què és un pearltrees


Per acabar el meu pearltrees:


Educa 2.0 and Materials de formació in Irene (irenemoya3)Estic d'acord amb que el pealtrees és una molt bona forma d'emmagatzemar totes les webs interessants que utilitzem diàriament, a més a més perquè les tenim totes a la vista i relacionades des del nucli de la pàgina fins les que van sortint a partir d'aquesta. No només és bona per a l'educació sinò que es poden realitzar més d'un arbre amb altres temes interessants i a sobre agafar perles d'altres usuaris relacionat amb el tema que vulguem.

JClic


Què és?


El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques pels nens on poden jugar, fer exercicis tant de text com de memorització... Per tant, és una aplicació que serveix per aprendre mitjançant activitats educatives.
Aquestes activitats no només es poden realitzar amb l'ús de l'internet sinó que també es poden descarregar i llavors instal·lar les activitats a l'ordinador.


Característiques


El JClic està format per quatre aplicacions:
 • JClic applet
  Un "applet" que permet incrustar les activitats JClic dins d'una pàgina web.
 • JClic player
  Un programa independent, que un cop instal·lat permet realitzar les activitats des del disc dur de l'ordinador (o des de la xarxa) sense que calgui estar connectat a Internet.
 • JClic author
  L'eina d'autor que permet crear, editar i publicar les activitats d'una manera més senzilla, visual i intuïtiva. 
 • JClic reportsUn mòdul de recollida de dades i generació d'informes sobre els resultats de les activitats fetes pels alumnes.

Exemples d'activitats JClic: 

          - El nostre cos
Scratch

Què és?
Scratch és una aplicació informàtica principalment pels nens, encara que la pot utilitzar qualsevol persona. És com una iniciació a la programació a on poden experimentar amb diverses funcions, creant contes, jocs, etc.
El protagonista d'aquest programa és un gat anomenat, lògicament, Scratch:

A més d'utlitzat aquesta animació per fer qualsevol joc, història, etc., també es poden utilitzar moltes altres o bé crear-ne noves!


Característiques
El Scratch té les eines necessaries per fer els projectes que volguem. Disposa de moviment, control, sensors, sons, etc. Unint aquest blocs construim el moviement que nosaltres dessitjem i a partir d'aquí la història, el joc...
Ex:


A continuació posaré un tutorial per a que es vegi més detalladament aquest programa:
A la classe de gitic vam començar a fer un scracth, al principi semblava una mica liós perquè mai havíem utilitzat aquest programa llavors tot eren botons nous que havíem d'aprendre a prémer. A mesura que anàvem investigant semblava més fàcil, però encara una mica complicat ja que es tracta d'agafar-hi la pràctica.
Penso que és molt bo que els nens comencin a utilitzar aquest tipus de programes ja que tota la tecnologia serà molt important per al futur.